மகளிர் தினம்

மார்ச் 8, 2010

மகளாய்ப் பிறந்தாய்

சகோதரியாய் வளர்ந்தாய்

மனைவியாய் வாழ்ந்தாய்

தாயாய் நிலைத்தாய்

பெண்ணாய் வாழ்ந்திடலே மாதவம் செய்தலம்மா

என்றென்றைக்கும் மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்.